Chuyển đến nội dung
!! CẢNH BÁO : SẢN PHẨM CÓ CHỨA NICOTINE. NICOTINE LÀ MỘT CHẤT GÂY NGHIỆN. CHỈ DÀNH CHO NGƯỜI TRÊN 18 TUỔI VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN !!
SẢN PHẨM CÓ CHỨA NICOTINE. CHỈ DÀNH CHO NGƯỜI TRÊN 18 TUỔI CHỊU TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN

Tin tức Vape Việt Nam

Thương Hiệu Sản Phẩm

Chấp hành Nghị định số 94/2012/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh và Luật quảng cáo 2012. Vape (thuốc lá điện tử) không dành cho trẻ vị thành niên.
Sản phẩm tại VAPORPRO.VN chỉ dành cho những người trên 18 tuổi và những người hút thuốc muốn cai thuốc lá.
Bạn phải đủ tuổi hút thuốc hợp pháp tại Việt Nam để được phép mua sản phẩm này. 
CẢNH BÁO “Tinh dầu vape "có thể chứa Nicotine, một loại chất có trong thành phần cây thuốc lá.
Để biết thêm thông tin về quy định của California đối với % Nicotine trong tinh dầu vape hãy truy cập www.P65Warnings.ca.gov.
Sản phẩm này không nên uống và hãy tránh xa tầm tay trẻ em, vật nuôi trong quá trình sử dụng.
Hãy đọc trang điều khoản và điều kiện của chúng tôi trước khi mua sản phẩm!