Chuyển đến nội dung
!! CẢNH BÁO : SẢN PHẨM CÓ CHỨA NICOTINE. NICOTINE LÀ MỘT CHẤT GÂY NGHIỆN. CHỈ DÀNH CHO NGƯỜI TRÊN 18 TUỔI VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN !!
SẢN PHẨM CÓ CHỨA NICOTINE. CHỈ DÀNH CHO NGƯỜI TRÊN 18 TUỔI CHỊU TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN
CALIFORNIA THÔNG QUA THUẾ VAPE BÁN LẺ MỚI

CALIFORNIA THÔNG QUA THUẾ VAPE BÁN LẺ MỚI

CALIFORNIA THÔNG QUA THUẾ VAPE BÁN LẺ MỚI
Người tiêu dùng Vaping ở California sẽ trả nhiều tiền hơn cho các sản phẩm của họ vào năm tới, sau khi Thống đốc Gavin Newsom ký Đạo luật Thượng viện 395 thành luật. Luật mới sẽ thêm 12,5% thuế tiêu thụ đặc biệt vào chi phí bán lẻ của các sản phẩm vaping — trên mức thuế bán buôn hiện có.

Thuế mới sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2022. Nó áp dụng cho tất cả các sản phẩm vape có chứa nicotine, bao gồm cả những sản phẩm được mua trực tuyến từ các nhà bán lẻ ở các tiểu bang khác.

Dự luật đã được thông qua Hạ viện vào ngày 1 tháng 9 và Thượng viện một ngày sau đó. Thống đốc, người đang tham gia vào cuộc chiến bầu cử bãi nhiệm, dự kiến ​​sẽ sớm ký thành luật.

Người dân California đã phải trả một trong những loại thuế vape cao nhất trong cả nước. Thuế bán buôn hiện tại được tính toán lại mỗi năm bởi Ủy ban Bình đẳng của tiểu bang, dựa trên công thức phản ánh tổng tất cả các loại thuế đối với thuốc lá. Trong năm bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, thuế bán buôn là 63,49% chi phí bán buôn đối với tất cả các sản phẩm vape có chứa nicotine.

Doanh thu từ thuế bán lẻ mới được chia cho một số quỹ của tiểu bang, bao gồm 48 phần trăm số tiền thu được cho Đạo luật Trả nợ cho Bác sĩ và Nha sĩ Medi-Cal 56.
Bài trước ANYX RA MẮT SẢN PHẨM MỚI: ANYX PRO