Chuyển đến nội dung
!! CẢNH BÁO : SẢN PHẨM CÓ CHỨA NICOTINE. NICOTINE LÀ MỘT CHẤT GÂY NGHIỆN. CHỈ DÀNH CHO NGƯỜI TRÊN 18 TUỔI VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN !!
SẢN PHẨM CÓ CHỨA NICOTINE. CHỈ DÀNH CHO NGƯỜI TRÊN 18 TUỔI CHỊU TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN

SWFT Bar

 • Tiết kiệm 61%
  Giá gốc 150.000₫
  Giá khuyến mãi 59.000₫

  SWFT Bar Grape ICE - Vape Pod Dùng 1 Lần

  Vape Pod dùng 1 lần SWFT Bar đến từ FINEST E-liquids là sản phẩm vape pod disposable mới với 14 hương vị trái cây the mát sảng khoái đánh tan cái n...

  Xem chi tiết
  Giá gốc 150.000₫
  Giá khuyến mãi 59.000₫
  Tiết kiệm 61%
 • Tiết kiệm 61%
  Giá gốc 150.000₫
  Giá khuyến mãi 59.000₫

  SWFT Bar Guava Berry ICE - Vape Pod Dùng 1 Lần

  Vape Pod dùng 1 lần SWFT Bar đến từ FINEST E-liquids là sản phẩm vape pod disposable mới với 14 hương vị trái cây the mát sảng khoái đánh tan cái n...

  Xem chi tiết
  Giá gốc 150.000₫
  Giá khuyến mãi 59.000₫
  Tiết kiệm 61%
 • Tiết kiệm 61%
  Giá gốc 150.000₫
  Giá khuyến mãi 59.000₫

  SWFT Bar Honeydew ICE - Vape Pod Dùng 1 Lần

  Vape Pod dùng 1 lần SWFT Bar đến từ FINEST E-liquids là sản phẩm vape pod disposable mới với 14 hương vị trái cây the mát sảng khoái đánh tan cái n...

  Xem chi tiết
  Giá gốc 150.000₫
  Giá khuyến mãi 59.000₫
  Tiết kiệm 61%
 • Tiết kiệm 61%
  Giá gốc 150.000₫
  Giá khuyến mãi 59.000₫

  SWFT Bar Watermelon ICE - Vape Pod Dùng 1 Lần

  Vape Pod dùng 1 lần SWFT Bar đến từ FINEST E-liquids là sản phẩm vape pod disposable mới với 14 hương vị trái cây the mát sảng khoái đánh tan cái ...

  Xem chi tiết
  Giá gốc 150.000₫
  Giá khuyến mãi 59.000₫
  Tiết kiệm 61%
 • Tiết kiệm 61%
  Giá gốc 150.000₫
  Giá khuyến mãi 59.000₫

  SWFT Bar Peach ICE - Vape Pod Dùng 1 Lần

  Vape Pod dùng 1 lần SWFT Bar đến từ FINEST E-liquids là sản phẩm vape pod disposable mới với 14 hương vị trái cây the mát sảng khoái đánh tan cái n...

  Xem chi tiết
  Giá gốc 150.000₫
  Giá khuyến mãi 59.000₫
  Tiết kiệm 61%
 • Tiết kiệm 61%
  Giá gốc 150.000₫
  Giá khuyến mãi 59.000₫

  SWFT Bar Mango ICE - Vape Pod Dùng 1 Lần

  Vape Pod dùng 1 lần SWFT Bar đến từ FINEST E-liquids là sản phẩm vape pod disposable mới với 14 hương vị trái cây the mát sảng khoái đánh tan cái n...

  Xem chi tiết
  Giá gốc 150.000₫
  Giá khuyến mãi 59.000₫
  Tiết kiệm 61%