Skip to content
!! WARNING: THE PRODUCT CONTAINS NICOTINE. NICOTINE IS AN ADDICTIVE. ONLY FOR PEOPLE OVER 18 YEARS AND PERSONAL LIABILITY !!
PRODUCTS CONTAINS NICOTINE. ONLY FOR PEOPLE OVER 18 YEARS OLD FOR PERSONAL LIABILITY
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG: THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ VÀ THỊ TRƯỜNG VAPING 2020.

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG: THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ VÀ THỊ TRƯỜNG VAPING 2020.

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG: THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ VÀ THỊ TRƯỜNG VAPING 2020.

Báo cáo thị trường của InForGrowth liệt kê sự tăng trưởng tiềm năng và những thách thức mà ngành phải đối mặt và các loại hình kinh doanh có thể được hưởng lợi hoặc gặp khó khăn do hậu quả của đại dịch đang diễn ra.

Với tiêu đề, “Thông tin chi tiết về Thuốc lá điện tử và Thị trường Vaping 2020 với Định vị Người chơi trên Thị trường”, báo cáo cung cấp nhiều cấp độ phân tích khác nhau như xem xét kỹ hơn xu hướng ngành, phân tích thị phần của những người chơi hàng đầu và hồ sơ công ty. Những điều này cung cấp một cái nhìn tổng thể về bối cảnh cạnh tranh, làm nổi bật các phân khúc mới nổi và tăng trưởng cao của ngành đồng thời chỉ ra các động lực thị trường, thách thức và các lĩnh vực phát triển.

Báo cáo cung cấp thông tin chi tiết về các phạm vi khác nhau (thiết bị dùng một lần, có thể sạc lại và mô-đun) và các sản phẩm mới, đồng thời cung cấp đánh giá chuyên sâu về thị phần, chiến lược, sản phẩm và khả năng sản xuất của các công ty hàng đầu trên thị trường, được liệt kê như sau :

- Altria Group, Inc.

- Thuốc lá Anh Mỹ

- Thương hiệu Imperial

- Nhóm hơi quốc tế

- Thuốc lá Nhật Bản

- Quốc tế

- NicQuid

 - Philip Morris International Inc.

 - R.J. Công ty hơi Reynolds

 - Thâm Quyến IVPS Technology Co., Ltd.

- Thâm Quyến KangerTech Technology Co., Ltd.

Previous article Còn lại ai? Các công ty vape đã nhận được MDO