Skip to content
!! WARNING: THE PRODUCT CONTAINS NICOTINE. NICOTINE IS AN ADDICTIVE. ONLY FOR PEOPLE OVER 18 YEARS AND PERSONAL LIABILITY !!
PRODUCTS CONTAINS NICOTINE. ONLY FOR PEOPLE OVER 18 YEARS OLD FOR PERSONAL LIABILITY
CÁC NHÀ LẬP PHÁP MONTANA CÓ Ý ĐỊNH LẬT NGƯỢC LỆNH CẤM VAPE CÓ HƯƠNG VỊ Ở MISSOULA.

CÁC NHÀ LẬP PHÁP MONTANA CÓ Ý ĐỊNH LẬT NGƯỢC LỆNH CẤM VAPE CÓ HƯƠNG VỊ Ở MISSOULA.

CÁC NHÀ LẬP PHÁP MONTANA CÓ Ý ĐỊNH LẬT NGƯỢC LỆNH CẤM VAPE CÓ HƯƠNG VỊ Ở MISSOULA.

Một nhà lập pháp bang Montana từng là chủ cửa hàng vape đề xuất luật mới.

Sau khi cấm các sản phẩm vaping có hương vị trong giới hạn thành phố, các nhà lập pháp Montana hiện đã đề xuất luật để đảo ngược điều đó.

Hạ nghị sĩ Ron Marshall, R-Hamilton, Mt., dự định sửa đổi Đạo luật Tiếp cận Thuốc lá cho Thanh niên của bang bằng cách làm rõ thêm rằng chính quyền địa phương phải điều chỉnh các sản phẩm nicotine thay thế, như thuốc lá điện tử, khỏi các định nghĩa pháp lý về sản phẩm thuốc lá .

Dự luật mà Marshall đề xuất là Dự luật Hạ viện 137. Theo luật chính thức, Dự luật Hạ viện 137 sẽ ngăn chặn và ngừng bất kỳ quy định nào khác đối với các sản phẩm nicotine và hơi của chính quyền địa phương và hạt. Ủy ban Y tế và Bộ Y tế Công cộng và Dịch vụ Nhân sinh Montana cũng bị cấm điều chỉnh thêm thuốc lá điện tử có hương vị và các sản phẩm hơi trừ khi các chính sách phù hợp với các tiêu chuẩn quy định hoàn toàn khác đối với các sản phẩm chứa nicotine không thuốc lá và không dễ cháy.

 

 

KPAX 8, một chi nhánh của Fox News địa phương phát sóng tới Western Montana, báo cáo rằng lệnh cấm các sản phẩm thuốc lá điện tử có hương vị của Missoula có thể bị lật tẩy bởi Dự luật Hạ viện 137. Vaping Post trước đó đã báo cáo rằng Quận Missoula - cấp tiếp theo trong chính quyền địa phương xung quanh Missoula - muốn gia hạn cấm hương vị của thành phố vào vùng đất quận thông qua việc sử dụng các quyền hạn ngoài địa, mở rộng giới hạn của lệnh cấm hương vị của năm dặm (hơn 8km) ngoài phạm vi thành phố.

 

 

Previous article Chính trị độc hại: Sự từ chối JUUL mỏng manh của FDA sẽ gửi nhiều người đến thuốc lá