Skip to content
!! WARNING: THE PRODUCT CONTAINS NICOTINE. NICOTINE IS AN ADDICTIVE. ONLY FOR PEOPLE OVER 18 YEARS AND PERSONAL LIABILITY !!
PRODUCTS CONTAINS NICOTINE. ONLY FOR PEOPLE OVER 18 YEARS OLD FOR PERSONAL LIABILITY
CANADA ĐỀ XUẤT THUẾ VAPE LIÊN BANG MỚI TỪ NĂM 2022.

CANADA ĐỀ XUẤT THUẾ VAPE LIÊN BANG MỚI TỪ NĂM 2022.

CANADA ĐỀ XUẤT THUẾ VAPE LIÊN BANG MỚI TỪ NĂM 2022.

Trong một ngân sách dài 724 trang gần đây được trình bày tại Quốc hội mà vẫn chưa được thông qua, chính phủ của Trudeau đã đề xuất một mức cố định duy nhất là 1 đô la cho mỗi 10 ml e-liquid hoặc một phần nhỏ của nó, với mục đích hạn chế "tiêu thụ có hại" đối với thuốc lá điện tử .

Thuế tiêu thụ đặc biệt liên bang mới đối với các sản phẩm vaping sẽ có hiệu lực vào năm 2022 đối với tất cả các chất lỏng điện tử bất kể mức độ nicotine mà chúng chứa. Tuy nhiên, nó sẽ chỉ áp dụng cho chất lỏng điện tử được sản xuất tại Canada hoặc nhập khẩu để sử dụng trong nước.

Tài liệu nêu rõ, thuế sẽ được tính toán và áp đặt dựa trên thể tích của thùng chứa nhỏ nhất chứa chất lỏng và các sản phẩm vape làm từ Cần sa sẽ được miễn vì chúng đã phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với cần sa.

“Người được cấp phép liên bang cuối cùng trong chuỗi cung ứng đóng gói sản phẩm vaping để bán lẻ cuối cùng, bao gồm cả các cửa hàng vape có giấy phép tiêu thụ đặc biệt, nếu có, sẽ phải trả thuế tiêu thụ đặc biệt hiện hành,” đọc đề xuất, giải thích pháp nhân nào chịu trách nhiệm để trả thuế.

Thuế áp dụng ở các tỉnh riêng lẻ

Biện pháp này được đưa ra sau khi một số tỉnh trên khắp Canada đã đặt ra các loại thuế của riêng họ trong năm qua nhằm ngăn cản việc vaping ở tuổi vị thành niên. Vào tháng 4, Saskatchewan đã công bố thuế sản phẩm hơi (VPT) đối với giá bán lẻ của tất cả chất lỏng hơi, sản phẩm và thiết bị, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9. Kể từ đó, chỉ những nhà bán lẻ có giấy phép VDT mới được phép bán những sản phẩm này trên toàn tỉnh.

Tương tự, kể từ ngày 1 tháng 1, việc tăng thuế 13% đối với các sản phẩm vaping đã có hiệu lực British Columbia, tăng thuế từ 7 lên 20%. Việc tăng thuế được áp dụng cho tất cả các sản phẩm vaping và thuốc lá điện tử, cũng như các sản phẩm nạp lại của chúng, cho dù chúng có chứa nicotine hoặc các sản phẩm cần sa. Vào thời điểm đó, Bộ Tài chính cho biết British Columbia là tỉnh đầu tiên của Canada áp dụng mức thuế như vậy.

Previous article Chính trị độc hại: Sự từ chối JUUL mỏng manh của FDA sẽ gửi nhiều người đến thuốc lá