Skip to content
!! WARNING: THE PRODUCT CONTAINS NICOTINE. NICOTINE IS AN ADDICTIVE. ONLY FOR PEOPLE OVER 18 YEARS AND PERSONAL LIABILITY !!
PRODUCTS CONTAINS NICOTINE. ONLY FOR PEOPLE OVER 18 YEARS OLD FOR PERSONAL LIABILITY
GALLUP NÓI NGƯỜI MỸ DƯỚI 30 TUỔI VẪN THÍCH HÚT THUỐC LÁ.

GALLUP NÓI NGƯỜI MỸ DƯỚI 30 TUỔI VẪN THÍCH HÚT THUỐC LÁ.

GALLUP NÓI NGƯỜI MỸ DƯỚI 30 TUỔI VẪN THÍCH HÚT THUỐC LÁ.

Cuộc khảo sát mới nhất của Gallup về hút thuốc và vaping cho thấy những người trẻ tuổi vẫn có xu hướng hút vape hơn là hút thuốc lá — một xu hướng được chú ý lần đầu tiên trong cuộc khảo sát Gallup năm 2018 đo lường xu hướng hút thuốc và vaping. Đó là điều đáng khích lệ đối với những người ủng hộ giảm thiểu tác hại, khi xem xét những nỗ lực có tổ chức trong những năm gần đây để khiến những người chống đối không sợ thực hành này.

Trong số những người Mỹ ở độ tuổi 18-29, 17% cho biết đã hút thuốc trong tuần qua, trong khi 14% cho biết hút thuốc lá. Ở nhóm 30-49 tuổi, chỉ 5% vaped, trong khi 20% hút thuốc. Trong số những người ở độ tuổi từ 50-64, 19% hút thuốc lá và chỉ 2% hút thuốc lá.

Trong số tất cả người lớn, 6% vaped và 16% hút thuốc. Đàn ông có xu hướng hút thuốc lá hoặc vape cao hơn phụ nữ một chút.

Trong cuộc khảo sát của Gallup năm 2019 — được tiến hành ngay trước khi bùng phát “EVALI” dẫn đến hoảng sợ về vaping — kết quả vaping cho thấy từng nhóm tuổi và nhóm kết hợp vaping với tỷ lệ cao hơn 2-3 điểm phần trăm.

Trong số những người tự cho mình là bảo thủ, ôn hòa và tự do, kết quả vaping hoàn toàn giống nhau: 6% mỗi nhóm vaped.

Xông hơi và hút thuốc đều phổ biến hơn nhiều ở những người trưởng thành có thu nhập thấp hơn và những người có trình độ học vấn thấp hơn. Trong số những người có thu nhập hộ gia đình hàng năm dưới 40.000 đô la, 28% hút thuốc và 10% hút thuốc lá, nhưng chỉ khoảng một nửa số người có thu nhập từ 40.000 đến 99.999 đô la đã hút thuốc (12%) hoặc vaped (4%).

Kết quả khảo sát của Gallup năm 2021 dựa trên các cuộc phỏng vấn qua điện thoại được thực hiện từ ngày 6 đến ngày 21 tháng 7 với một mẫu ngẫu nhiên chỉ hơn 1.000 người trưởng thành ở Hoa Kỳ. Kết quả dựa trên toàn bộ mẫu có biên độ sai số là +/- bốn điểm phần trăm - đủ để giải thích cho sự sụt giảm nhỏ của vaping trong giai đoạn 2018-19 và năm nay.

Gallup đã hỏi những người tham gia khảo sát xem họ có hút thuốc lá hoặc hút thuốc lá số lượng bao nhiêu không. Nếu họ trả lời đồng ý với việc hút thuốc, nhân viên của Gallup đã hỏi những câu hỏi chi tiết hơn về việc họ đã sử dụng bao nhiêu điếu thuốc hàng ngày. Không có câu hỏi tiếp theo nào được hỏi về các vapers.

Những người có trình độ học vấn trung học trở xuống hút thuốc (28%) và vaped (10%) thường xuyên hơn những người tốt nghiệp đại học (13%, 5%) hoặc đại học (6%, 4%).

Trong số những người tự cho mình là bảo thủ, ôn hòa và tự do, kết quả vaping hoàn toàn giống nhau: 6% mỗi nhóm vaped. Nhưng trong số những người hút thuốc, nhiều hơn ở mức trung bình (19%) hoặc bảo thủ (14%) hơn là tự do (11%).

Previous article Chính trị độc hại: Sự từ chối JUUL mỏng manh của FDA sẽ gửi nhiều người đến thuốc lá