Skip to content
!! WARNING: THE PRODUCT CONTAINS NICOTINE. NICOTINE IS AN ADDICTIVE. ONLY FOR PEOPLE OVER 18 YEARS AND PERSONAL LIABILITY !!
PRODUCTS CONTAINS NICOTINE. ONLY FOR PEOPLE OVER 18 YEARS OLD FOR PERSONAL LIABILITY
NGÀNH VAPE CỦA MALAYSIA MUỐN CÓ QUY ĐỊNH.

NGÀNH VAPE CỦA MALAYSIA MUỐN CÓ QUY ĐỊNH.

NGÀNH VAPE CỦA MALAYSIA MUỐN CÓ QUY ĐỊNH.

Ngành công nghiệp muốn được điều chỉnh.

Một nhóm thương mại có trụ sở tại Malaysia muốn ngành công nghiệp vaping do chính phủ quốc gia quản lý.

Phòng Thương mại Vape Malaysia (MVCC) đã kêu gọi chính phủ quốc gia của mình điều tiết ngành công nghiệp này, tuyên bố rằng vaping không còn là một thị trường ngách nữa.

“Dữ liệu của chúng tôi chỉ ra rằng ngành này là một ngành khả thi và đang phát triển ở Malaysia và có thể đóng góp đáng kể cho nền kinh tế địa phương. Syed Azaudin Syed Ahmad, chủ tịch MVCC cho biết, nó đã tạo điều kiện cho sự phát triển của các doanh nhân địa phương, nhiều trong số đó là các doanh nghiệp địa phương và Bumiputera. Ông cho biết thêm rằng ngành này hoạt động theo “một hệ sinh thái đã được thiết lập bao gồm các nhà sản xuất, nhà nhập khẩu và nhà bán lẻ cũng như một mạng lưới phân phối và hậu cần đang phát triển”.

Các bình luận được đưa ra cùng với một báo cáo của MVCC biện minh cho các tuyên bố nhằm điều chỉnh ngành thông qua "các quy định để tạo ra hiệu ứng số nhân tích cực cho nền kinh tế Malaysia." Theo MVCC, lực lượng lao động được xây dựng xung quanh ngành công nghiệp trong nước chủ yếu dựa trên 30 tuổi và ít nhất là dân tộc Mã Lai.

Theo dữ liệu mới nhất của Bộ Y tế, 1,12 triệu người kiểm tra ở Malaysia.

Hồ sơ dân tộc của người dùng vape thông thường phản ánh thành phần chủng tộc của quốc gia. Theo thông tin mà MVCC cung cấp, con số này bao gồm người Malay chiếm 70%, người Hoa chiếm 25%, người Ấn Độ và các nhóm dân tộc khác bao gồm 5%.

94% tổng số vapers cũng có tiền sử hút thuốc lá. MVCC cũng trích dẫn thông tin được tuyên bố từ Public Health England cho thấy thuốc lá điện tử an toàn hơn đáng kể 95% so với thuốc lá truyền thống và chứng minh lợi ích sức khỏe cộng đồng cần thiết cho những người Malaysia chọn sử dụng các sản phẩm này như một phương tiện di chuyển.

“Ngành công nghiệp vaping của Malaysia có tiềm năng đáng kể có thể được mở khóa với quy định thực tế và toàn diện, bao gồm việc sử dụng chất lỏng điện tử có nicotine. Điều này sẽ thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, do đó sẽ tạo ra việc làm và tạo thu nhập từ thuế cho chính phủ, ”Syed Azaudin nói trong cùng một tuyên bố.

Previous article Chính trị độc hại: Sự từ chối JUUL mỏng manh của FDA sẽ gửi nhiều người đến thuốc lá