Skip to content
!! WARNING: THE PRODUCT CONTAINS NICOTINE. NICOTINE IS AN ADDICTIVE. ONLY FOR PEOPLE OVER 18 YEARS AND PERSONAL LIABILITY !!
PRODUCTS CONTAINS NICOTINE. ONLY FOR PEOPLE OVER 18 YEARS OLD FOR PERSONAL LIABILITY
NGHIÊN CỨU GẦN ĐÂY XEM XÉT ĐIỀU GÌ THÚC ĐẦY THANH THIẾU NIÊN Ở NAM Á SỬ DỤNG THUỐC LÁ.

NGHIÊN CỨU GẦN ĐÂY XEM XÉT ĐIỀU GÌ THÚC ĐẦY THANH THIẾU NIÊN Ở NAM Á SỬ DỤNG THUỐC LÁ.

NGHIÊN CỨU GẦN ĐÂY XEM XÉT ĐIỀU GÌ THÚC ĐẦY THANH THIẾU NIÊN Ở NAM Á SỬ DỤNG THUỐC LÁ.

Một nghiên cứu mới về hành vi sử dụng thuốc lá của thanh thiếu niên ở Nam Á, chỉ ra rằng quảng cáo, được cung cấp các sản phẩm thuốc lá miễn phí và việc hút thuốc ở nơi công cộng, là những nguyên nhân chính dẫn đến việc sử dụng thuốc lá trong khu vực.

Các yếu tố hàng đầu thu hút thanh thiếu niên đến việc sử dụng thuốc lá, là tiếp xúc với việc hút thuốc ở những nơi công cộng, quảng cáo trên truyền hình và trực tuyến, và tiếp cận với các sản phẩm miễn phí.

Với tiêu đề, “Các yếu tố dự báo hút thuốc lá, tiêu thụ thuốc lá không khói và sử dụng cả hai dạng ở thanh thiếu niên ở Nam Á: một phân tích thứ cấp của Khảo sát Thuốc lá Thanh niên Toàn cầu (GYTS),” nghiên cứu do Đại học York dẫn đầu. Nó đã phân tích dữ liệu từ cuộc khảo sát Thuốc lá Thanh niên Toàn cầu về việc sử dụng thuốc lá của chỉ dưới 24.000 thanh thiếu niên ở Bangladesh, Ấn Độ, Pakistan và Sri-Lanka, với mục đích xác định các nguyên nhân chính của việc sử dụng thuốc lá trong nhóm tuổi này.

Tổng cộng 2% người tham gia là người hút thuốc lá, 6,5% là người sử dụng các sản phẩm thuốc lá không khói (ST) và 1,1% sử dụng cả hai. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng trong số các yếu tố hàng đầu thu hút thanh thiếu niên đến việc sử dụng thuốc lá, đó là việc hút thuốc ở những nơi công cộng, quảng cáo truyền hình và trực tuyến và tiếp cận với các sản phẩm miễn phí.

Mặt khác, việc chủ cửa hàng từ chối bán thuốc lá cho trẻ vị thành niên là một yếu tố bảo vệ hiệu quả, cũng như các chương trình giáo dục chống sử dụng thuốc lá trong trường học. Các thông điệp chống thuốc lá đại chúng kém hiệu quả hơn.

Các nhà nghiên cứu kết luận: “Mối liên hệ giữa việc sử dụng thuốc lá và các yếu tố ủng hộ thuốc lá là rất mạnh nhưng mối liên hệ với các yếu tố chống thuốc lá thiếu sức mạnh và tính nhất quán trong nhóm nghiên cứu này”.

Các nhà hoạch định chính sách nên tham khảo dữ liệu này khi xem xét các biện pháp đối với thuốc lá

Tác giả chính của nghiên cứu, Tiến sĩ Masuma Mishu từ nhóm nghiên cứu Sức khỏe Toàn cầu tại Khoa Khoa học Y tế, Đại học York, nói rằng những phát hiện này cần được tham khảo ý kiến ​​của các nhà hoạch định chính sách. “Nghiên cứu của chúng tôi cung cấp những hiểu biết quan trọng về một số yếu tố môi trường rộng hơn có liên quan đến việc sử dụng thuốc lá ở thanh thiếu niên ở Nam Á, được hỗ trợ bởi phân tích mạnh mẽ.”

“Nghiên cứu cung cấp một thông điệp quan trọng cho các nhà hoạch định chính sách rằng hình thức chiến dịch truyền thông chống thuốc lá hiện nay không có tác dụng với giới trẻ ở Nam Á và cho thấy bằng chứng về hiệu quả của việc giảng dạy ở trường về tác hại của thuốc lá cũng khôn
Previous article Chính trị độc hại: Sự từ chối JUUL mỏng manh của FDA sẽ gửi nhiều người đến thuốc lá