Chuyển đến nội dung
!! CẢNH BÁO : SẢN PHẨM CÓ CHỨA NICOTINE. NICOTINE LÀ MỘT CHẤT GÂY NGHIỆN. CHỈ DÀNH CHO NGƯỜI TRÊN 18 TUỔI VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN !!
SẢN PHẨM CÓ CHỨA NICOTINE. CHỈ DÀNH CHO NGƯỜI TRÊN 18 TUỔI CHỊU TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN

Lost Vape OCC UB Mini S1/S2 - Occ Chính Hãng

Tiết kiệm 35%
Giá gốc 400.000₫
Giá khuyến mãi 260.000₫
Occ thay thế Orion Mini Pod Kit 
UB Mini S1 0.8 Ohm
UB Mini S2 1.0 Ohm
1 pack 5 cái